2019-01-28 15:20Nyheter

Studier utomlands lockar elever till IB-programmet i Skövde

Lydia Åkergren läser IB-programmet vid NTI Gymnasiet SkövdeLydia Åkergren läser IB-programmet vid NTI Gymnasiet Skövde

NTI Gymnasiet Skövde är en av drygt 3000 skolor världen över som erbjuder det ansedda IB-programmet. På gymnasieskolan ser man ett växande intresse för utbildningen som leder till en internationellt erkänd studentexamen. 

IB-programmet International Baccalaureate Diploma Programme finns idag i 153 länder, och precis som i Skövde sker undervisningen alltid på engelska. Trots att merparten av eleverna på NTI Gymnasiet är svenska, så talas det tack vare IB-programmet upp emot 20 olika språk i korridorerna. 

- Fler och fler elever ser mervärdet som IB-programmet ger, bland annat i form av bättre förberedelse för universitets- och högskolestudier, säger Christer Daggberg, rektor för NTI Gymnasiet i Skövde. - All undervisning sker på engelska, vilket är en fördel oavsett om man vill studera vidare i Sverige eller utomlands efter gymnasiet. 

Valfriheten lockar såväl svenska som internationella elever till skolan. Programmet erbjuds endast på 29 skolor i Sverige, därför har NTI Gymnasiet i Skövde elever som veckopendlar till skolan för att  ha möjlighet att läsa det prestigefyllda programmet. 

Sebastian Landh läser sista året på skolans IB-program och menar att den största skillnaden mot svenska gymnasieprogram att kurserna undervisas på engelska:  

- Jag valde IB-programmet för att det gav mig stor valmöjlighet och friheten att fokusera på de sex ämnen som intresserar mig, berättar Sebastian som i framtiden vill arbeta som pilot eller jägarsoldat i försvarsmakten. 

Gemensamt för skolans IB-elever är ett intresse för andra länder, ungefär hälften av eleverna uppger att de vill satsa på studier utomlands efter gymnasiet. Själva IB-programmet är tvåårigt, alla elever i Sverige läser därför först ett förberedande år, kallat Pre-Diploma Programme, innan det riktiga IB-programmet tar vid. 

Lydia Åkergren läser sista året på skolans IB-program. Efter studenten kommer hon förbereda sin flytt tillbaka till USA där hon bott tidigare. Enligt Lydia behöver man vara inställd på att plugga hårt om man vill läsa IB:

- Man måste vara villig att lägga mycket tid på sin skola varje dag. IB programmet håller generellt sett en högre nivå än de svenska gymnasieprogrammen. 

NTI Gymnasiet i Skövde erbjuder förutom IB-programmet även Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik samt El- och energiprogrammet med inriktning Dator- och kommunikationsteknik. Unikt för skolan är också utbildningen till Gymnasieingenjör, som är ett fjärde påbyggnadsår till Teknikprogrammet.

För frågor eller besök på NTI Gymnasiet - kontakta rektor Christer Daggberg. Om NTI Gymnasiet

1968 grundades Nordens Teknikerinstitut (NTI) som senare, år 2002, förgrenades till NTI Gymnasiet. År 1998 startades IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant. Efter en sammanslagning av IT-Gymnasiet och NTI Gymnasieskolor finns det idag totalt 25 NTI Gymnasieskolor runt om i Sverige på orterna Gävle, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro. Skolorna har som ambition att vara Sveriges ledande gymnasium inom tech, IT och science.

Kontaktpersoner

Rektor NTI Gymnasiet Skövde
Christer Daggberg

Relaterade länkar