2018-11-23 08:32Nyheter

TECH DAY på NTI Gymnasiet i Örebro

Eleverna fick testa att styra belysning via sina mobiltelefoner på skolans mobila labb-vägg för hemautomation.Eleverna fick testa att styra belysning via sina mobiltelefoner på skolans mobila labb-vägg för hemautomation.

TECH DAY är en temadag arrangerad av NTI Gymnasiet i Örebro där eleverna på skolan får chansen att stifta bekanskap med regionens tech-bolag. Målet med dagen är att eleverna ska få testa teknikens olika möjligheter inom bland annat robotik, 3D-visualisering och programmering.

Tidigare under hösten bytte IT-Gymnasiet i Örebro namn till NTI Gymnasiet Örebro som en del i en ambitiös satsning för att skapa de vassaste skolorna inom tech, science och IT. I Örebro har inte denna satsning gått eleverna förbi. Utöver omskyltning och nya färger har det satsats på teknik i olika former.

”Vi har bland annat skapat ett makerspace där eleverna kan vara kreativa med hjälp av teknik och vi håller just nu på att bygga upp ett medialabb med utrustning för VR, AR, motion capture och greenscreen” säger skolans rektor Simon Ekdahl.

Skolan är dock tydlig med att tekniken inte är något självändamål utan det är hur det används som skapar mervärde. För att få eleverna engagerade har man aktiverat dem i olika grupper och projekt.

”Det är helt fantastiskt att se vilken energi och idérikedom som eleverna besitter. Att bjuda in dem i planering och genomförande är verkligen lyckat” säger Andreas Holm som är biträdande rektor på skolan.

För att skapa extra tydlighet kring teknikens olika möjligheter arrangerade man för första gången en temadag som döptes till TECH DAY. Den 16 november var dagen då en rad olika aktörer från tech-branschen höll 30-minuterspass för eleverna där de presenterade sina områden.

”Vi försökte skapa en bredd i innehållet så att det skulle passa för alla våra program och vi lyckades ganska bra” berättar Andreas.

En av de uppskattade presentationerna handlade om 3D-printing i metall. Det var Rebecka Eriksson från Bofors test center som visade och berättade om arbetet med att ta fram effektiva metoder för att kunna skriva ut olika delar i metall. Additiv produktion är ett växande område för att snabbt kunna tillverka anpassade delar såsom proteser.

”Det var häftigt att se att det går att printa i metall. Jag har hållit på en del med plast och även om det är mer avancerat med metall så finns det stora likheter. Det var inspirerande!” säger Johan Lind som läser tredje året på skolans teknikprogram.

Ett annat pass som imponerade på många elever var wec360° som har specialiserat sig på 3D-visualiseringar inom byggbranschen. Leon Bradley visade exempel på både färdiga, avancerade visualiseringar men visade också hur man enkelt kan komma igång med 3D-modellering och programmering.

Under dagen fick även eleverna testa en del teknik som vi har på skolan. Det hölls en workshop i robotik och hemautomation. Vi har väldigt stor kompetens inom skolan som vi passade på att sprida mellan programmen.

”Tyvärr glömmer vi ofta bort hur bra vi faktiskt är på skolan och går ibland över ån efter vatten. Vi får inte heller underskatta elevernas spetskompetens och låta dem dela med sig. Det märkes till exempel då vi hade strul med vår VR-utrustning som eleverna löste snabbt tack vare den egna erfarenheten och problemlösningsförmågan.” reflekterar Simon Ekdahl.

Detta var den första TECH DAY som arrangerades och man planerar redan för fortsättning, både som en återkommande dag på skolan men även via de kontakter som skapades mellan skolan och näringslivet. Att skolans utbildningar ligger rätt bekräftades av gästerna, behovet av IT-kompetens är stort inom många branscher. Företaget Spintr som levererar sociala intranät betonar vikten av esteter i IT-branschen då de har kompetens och en stor förståelse för användarnas perspektiv.

”Att kombinera estetik och media med tex programmering och webbutveckling är helt rätt.” säger Staffan Backman från Spintr.

För frågor eller besök på skolan - kontakta rektor Simon Ekdal. Om NTI Gymnasiet

1968 grundades Nordens Teknikerinstitut (NTI) som senare, år 2002, förgrenades till NTI Gymnasiet. År 1998 startades IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant. Efter en sammanslagning av IT-Gymnasiet och NTI Gymnasieskolor finns det idag totalt 25 NTI Gymnasieskolor runt om i Sverige på orterna Gävle, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro. Skolorna har som ambition att vara Sveriges ledande gymnasium inom tech, IT och science.

Kontaktpersoner

Simon Ekdahl
rektor NTI Gymnasiet Örebro
Simon Ekdahl