2019-01-18 13:51Nyheter

NTI Vetenskapsgymnasiet arrangerar sommarjobbsmässa

NTI Vetenskapsgymnasiet bjuder in företag till skolans sommarjobbsmässaNTI Vetenskapsgymnasiet bjuder in företag till skolans sommarjobbsmässaOm NTI Gymnasiet

1968 grundades Nordens Teknikerinstitut (NTI) som senare, år 2002, förgrenades till NTI Gymnasiet. År 1998 startades IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant. Efter en sammanslagning av IT-Gymnasiet och NTI Gymnasieskolor finns det idag totalt 25 NTI Gymnasieskolor runt om i Sverige på orterna Gävle, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro. Skolorna har som ambition att vara Sveriges ledande gymnasium inom tech, IT och science.

Kontaktpersoner

Magnus Odung
Rektor NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm
Magnus Odung
  • 070 322 36 73