Om oss i sociala medier

Om oss i media

Om NTI Gymnasiet

NTI Gymnasiet är resultatet av en sammanslagning av två av Sveriges främsta aktörer inom gymnasieutbildning med teknik, it, design och media i fokus. IT-Gymnasiet och NTI-gymnasiet har i många år bedrivit gymnasieutbildning och expanderat till 11 respektive 14 skolor runt om i Sverige. 1968 grundades Nordens Teknikerinstitut (NTI) som senare, år 2002, förgrenades till NTI-gymnasiet. År 1998 startades IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant. Efter 20 år av gymnasieutbildning och tusentals elever, slog vi år 2018 ihop verksamheterna till nya NTI Gymnasiet!

Kontaktpersoner

Sarah Stridfeldt
Skolchef NTI gymnasieskolor
Sarah Stridfeldt
Ellen Lindqvist
Skolchef NTI gymnasieskolor
Ellen Lindqvist
Roger Karlsson
Utbildningsdirektör NTI Gymnasiet
Roger Karlsson
rektor NTI Gymnasiet Uppsala
Mathias Laveno